Разделы
Органы архивного дела и делопроизводства и система государственных архивных учреждений
Дзяржаўны кантроль у галіне архіўнай справы і справаводства
Архивное дело
Нормативная база
Архивные справочники
Фондовый каталог государственных архивов Республики Беларусь
Тематические разработки и базы данных
Генеалогия
Археография
Геральдика
Услуги
Административные процедуры
Образование
Журнал «Архивы и делопроизводство»
Каляндар знамянальных і памятных дат па гісторыі Беларусі
Юридические основы управления белорусскими землями в XIV–XVIII веках

Публикации сотрудников Белорусского научно-исследовательского центра электронной документации

| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |


2006 год

 1. Кашталян І.С. Гістарыяграфія штодзённай гісторыі БССР у кантэксце ўплыву рэпрэсіўных фактараў унутранай палітыкі СССР (1944–1953 гг.) // Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Серыя 3. Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. Эканоміка. Права. 2006. № 1. С. 26–30.
 2. Кашталян І.С. Штодзённае жыццё беларускага грамадства (1944–1953 гг.): Аўтарэферат дысертацыі на суісканне ступені кандыдата гістарычных навук: Спецыяльнасць 07.00.02 – Айчынная гісторыя. – Мн.: БДУ, 2006. 20 с.
 3. Коханова Г. О работе с базами данных в организации и передаче их на архивное хранение // Архiвы i справаводства. 2006. № 2. С. 65–69; № 3. С. 61–64.
 4. Крывашэй Дз.А. Культурная дыпламатыя як шлях да пашырэння еўрапейскіх культурных кантактаў Беларусі // Дыяспара. Культуралогія. Гісторыя: матэрыялы IV Міжнар. кангрэса беларусістаў “Беларуская культура ў кантэксце культур еўрапейскіх краін” (Мінск, 6–9 чэрвеня 2005 г.) / Пад. рэд. А.Мальдзіса, А.Смаленчука (Беларусіка=Albaruthenica; кн. 28). – Мн.: Рэд. газ. “Голас Радзімы”, 2006 . С.200–205.
 5. Крывашэй Дз.А. Нацыянальныя меншасці Беларусі ў гады нямецкай акупацыі (чэрвень 1941 – ліпень 1944 г.) // Этносоциальные и конфессиональные процессы в современном обществе: материалы междунар. научн. конф., 8–9 декабря 2005 г., Гродно / Отв. ред. проф. М.А.Можейко. – Гродно: ГрГУ, 2006. С. 104–108.
 6. Крывашэй Дз.А. Праблема выбару і мяжы // Arche=Пачатак. 2006. №4. С. 228–232.
 7. Пашкевіч А.В. Аляксандр Уласаў як беларускі палітык у міжваеннай Польшчы // Асоба ў гісторыі: Гераічнае і трагічнае: Матэрыялы Другой Міжнар. нав.-практ. канф. студэнтаў, аспірантаў і маладых вучоных, прысвечанай памяці праф. У.У. Мелішкевіча, 12–13 лістапада 2004 г. – Брэст: Академия, 2006. С. 214–219.
 8. Пашкевіч А. Беларуская місія габрэйскага камуніста-інтэрнацыяналіста (Падрыхтоўка да друку, прадмова, пераклад і камэнтары) // Запісы Беларускага інстытуту навукі і мастацтва. Вып. 30. – Нью-Ёрк–Менск, 2006. С. 231–245.
 9. Пашкевіч А. Беларуская сялянска-работніцкая Грамада ў першае паўгоддзе існавання (чэрвень–снежань 1925 г.) // Гістарычны альманах. 2006. Т. 12. С. 23–36.
 10. Пашкевіч А. Галасы забытых людзей // Arche=Пачатак. 2006. № 10.
 11. Пашкевіч А.В. Дзейнасць беларускіх паслоў і сенатараў цэнтрысцкай арыентацыі ў парламенце Польскай Рэспублікі ІІ склікання (1928–1930 гг.) // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 1. Гісторыя. Філасофія. Паліталогія і сацыялогія. Культуралогія. Педагогіка. Псіхалогія. Правазнаўства. Філалогія. 2006. № 1 (36). С. 21–25.
 12. Пашкевіч А.В. Парламенцкія формы змагання за нацыянальныя і сацыяльныя правы беларускага народа ў міжваеннай Польшчы (1921–1930 гг.): Аўтарэферат дысертацыі на суісканне ступені кандыдата гістарычных навук: Спецыяльнасць 07.00.02 – Айчынная гісторыя. – Мн.: БДПУ імя М.Танка, 2006. 21 с.
 13. Пашкевіч А. Справа “Беларускага нацыянальнага цэнтру” паводле сведчанняў былых актывістаў Кампартыі Заходняй Беларусі // Спадчына. 2006. № 1. С. 102–116.
 14. Пашкевіч А.В. Тэрытарыяльная ці нацыянальная? Дыскусія аб Грамадзе на ІІІ канферэнцыі Камуністычнай партыі Заходняй Беларусі // Гістарычны альманах. 2006. Т. 12. С. 163–170.
 15. Пашкевіч А. Удзел беларускіх арганізацый у выбарах польскага парламента ў 1928 г. // Беларускі гістарычны часопіс. 2006. № 1. С. 19–25.
 16. Пашкевіч А. В. Удзел заходнебеларускіх нацыянальных арганізацый у выбарах польскага парламента (1922 г.) // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя гуманітарных навук. 2006. № 1. С. 58–64.
 17. Пашкевіч А. Цаглінка ў даволі саліднай гістарыяграфіі // Arche=Пачатак. 2006. № 6. С. 42–54.
 18. Пашкевіч А.В. Эміграцыя [з Заходняй Беларусі ў міжваенны перыяд] // Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 5. Беларусь у 1917–1945 гг. / А.Вабішчэвіч [і інш.]; рэдкал. М. Касцюк (гал. рэдактар) і інш. – Мн.: Экаперспектыва, 2006. С. 376–378.
 19. Силков С. Документация в информационном обществе: законодательство и стандарты // Архiвы i справаводства. 2006. № 1. С. 54–59 (вместе с Н. Капмоле).
Объявления
13 мая 2019 г.
31 мая 2019 г. БелНИИДАД проводит семинар «Электронные и бумажные документы. Создание и хранение» Подробнее >>
Новости отрасли
21 мая 2019 г.
С 13 по 17 мая 2019 г. делегация белорусских архивистов находилась с визитом в Национальном архиве Финляндии (г. Хельсинки) Подробнее >>
20 мая 2019 г.
14 и 16 мая 2019 г. состоялся научно-практический семинар «Делопроизводство в организациях. Комплектование государственных архивов» Подробнее >>
10 мая 2019 г.
4 мая работники Зонального государственного архива в г. Речице встретились с ветераном Великой Отечественной войны, жителем д. Короватичи В.Л. Дейкуном, личные документы которого хранятся в архиве Подробнее >>
04 мая 2019 г.
3 мая 2019 г. в учреждении «Государственный архив Гродненской области» состоялась презентация документов Штаба партизанской бригады имени Кастуся Калиновского Подробнее >>
02 мая 2019 г.
Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов и TUT.BY представили совместный материал к 80-летию народной артистки Беларуси Н. Гайды и 70-летию народной артистки Беларуси Я. Поплавской Подробнее >>