Дзяржаўны архіў Мінскай вобласці размясціў на сваім сайце публікацыю “ГАРТАЮЧЫ АКТЫ ГРАМАДЗЯНСКАГА СТАНУ 20-Х ГАДОЎ ХХ СТАГОДДЗЯ…”(ДА ДНЯ РАБОТНІКАЎ ЗАГСа)

Дзяржаўны архіў Мінскай вобласці размясціў на сваім сайце публікацыю “ГАРТАЮЧЫ АКТЫ ГРАМАДЗЯНСКАГА СТАНУ 20-Х ГАДОЎ ХХ СТАГОДДЗЯ…”(ДА ДНЯ РАБОТНІКАЎ ЗАГСа).

Публікацыя падрыхтавана архівістам 2-й катэгорыі аддзела выкарыстання і публікацыі дакументаў В.І. Настусевіч. У артыкуле знайшлі адбітак асноўныя моманты развіцця сістэмы органаў ЗАГСа: уступленне ў шлюб, скасаванне шлюбу, змена прозвішча і інш. Асаблівая ўвага нададзена архіўным крыніцам, якія адлюстроўваюць рэаліі таго часу. Тэкст артыкула дапоўнены электроннымі копіямі дакументаў.