Установа «Беларускі навукова-даследчы інстытут дакументазнаўства і архіўнай справы» (БелНДІДАС)Выданні інстытута


| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |


2018 год

Навуковыя выданні

  1. Жлутка а. А Лацінскія дакументы па гісторыі Беларусі ХІІІ—ХІV стст. у замежных архівах / а. А. Жлутка. — Мінск : БелНДІДАС, 2018. — 132 с., 100 экз.
  2. Пазднякоў, В. С. Помнікі права Беларусі XIV—XVI стст.: абласныя прывілеі : крыніцазнаўчы дапаможнік / В. С. Пазднякоў. — Мінск : БелНДІДАС, 2018. — 240 с., 100 экз.
  3. Беларускі археаграфічны штогоднік. Вып. 19. — Мінск : БелНДІДАС, 2018. — 212 с., 100 экз.
Метадычныя
  1. Падрыхтоўка і правядзенне выстаў архіўных дакументаў : метадычныя рэкамендацыі / склад. С. В. Жумарь. — Минск : БелНДІДАС, 2018. — 36 с., 100 экз.
  2. Метадычныя рэкамендацыі па вядзенні справаводства па адміністрацыйных працэдур у дзяржаўных органах, іншых арганізацыях / склад. Э. Н. Давыдава, Е. П. Дзярновіч. — Минск : БелНДІДАС, 2018. — 70 с., 150 экз.
  3. Альбом формаў арганізацыйна-распарадчых дакументаў з каментарыямі (на аснове ўніфікаваных форм дакументаў Уніфікаванай сістэмы арганізацыйна-распарадчай дакументацыі). 5 е выд., перераб. / склад.: А. Я. Рыбакоў, А. М. Сукач, А. В. Шумская. — Минск : БелНДІДАС, 2018. — 198 с., 250 экз.
Нарматыўныя
    Пералік тыпавых дакументаў Нацыянальнага архіўнага фонду Рэспублікі Беларусь, якія ўтвараюцца у працэсе дзейнасці дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і індывідуальных прадпрымальнікаў, з указаннем тэрмінаў захоўвання. — Мінск : БелНДІДАС, 2018. — 394 с., 150 экз.