Установа «Беларускі навукова-даследчы інстытут дакументазнаўства і архіўнай справы» (БелНДІДАС)Публікацыі супрацоўнікаў


| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |


2018 год

 1. Варнашоў, Дз. І. Электронны дакумент і дакумент у электронным выглядзе: падабенства і адрозненні / Дз. І. Варнашоў // Сакратарская справа – 2018. – № 3.
 2. Волкава, В. В. Дэмаграфічныя змены на акупіраванай тэрыторыі Беларусі ў час Першай сусветнай вайны // Беларускі гістарычны часопіс. 2018. № 1. С. 30-43.
 3. Волкава, В. В. Мінск 21 лютага 1918 г. вачыма нямецкага салдата (па матэрыялах газеты “Zeitung der 10. Armee”) // Беларускі гістарычны часопіс. 2018. № 2. С. 9-12.
 4. Волкава, В. В. Крыніцы па праблеме германскай акупацыі перыяду Першай сусветнай вайны ў фондах Архіва новых актаў (Варшава) // Гістарыяграфія і крыніцы вывучэння гісторыі Беларусі: традыцыі і навацыі: зб. навук. арт. Мінск: Беларуская навука, 2018. С. 211-222.
 5. Волкава, В. В. Акупацыя Беларусі ў гады Першай сусветнай вайны ў даследаваннях нямецкіх гісторыкаў: гістарыяграфічны агляд // Навуковыя працы Рэспубліканскага інстытута вышэйшай школы. Гістарычныя і псіхолага-педагагічныя навукі: зб. навук. арт.: у 3 ч. Мінск, 2018. Вып. 18. Ч. 1. С. 61-70.
 6. Ганчарова, І. А. (у суаўтарстве) Аналіз мікабіоты архіўных дакументаў // Праблемы медыцынскай мікалогіі.– 2018.– Т. 20, № 2.– С. 63.
 7. Ганчарова, І. А. (у суаўтарстве) Каланізацыя грыбамі драўляных канструкцый у Усходняй Антарктыдзе // Прыроднае асяроддзе Антарктыкі: экалагічныя праблемы і ахова. Даклады і паведамленні III Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі 17-19 верасня 2018 г. / ДНВА «НПЦ НАН Беларусі па біярэсурсах». – Мінск, 2018. – С. 121-126.
 8. Ганчарова, І. А., (у суаўтарстве) Мікраміцэты ачагоў плесневых паразы тэкстыльных матэрыялаў, якія знаходзіліся на адкрытым паветры ў Усходняй Антарктыдзе // Прыроднае асяроддзе Антарктыкі: экалагічныя праблемы і ахова. Даклады і паведамленні III Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі 17-19 верасня 2018 г. / ДНВА «НПЦ НАН Беларусі па біярэсурсах». – Мінск, 2018. – С. 331-336.
 9. Gontcharova I. A., Trigubovich A. M., Arashkova A. A., Miamin V. E. Influence of temperature on micromycetes isolated from mineral building materials // Biogenic – abiogenic interactions in natural and anthropogenic systems. VI International Symposium. – Saint Petersburg: VVM publishing Lld., 2018. – С. 175-176.
 10. Дзярновіч, А. П. Афармленне выпісак з дакументаў / Я. П. Дзярновіч // АПС «Бізнэс-інфо»: Версія 2.0.2.17 [Электронны рэсурс] / ТАА «Прафесійныя прававыя сістэмы». – Мінск, 2018.
 11. Дзярновіч, А. П. Арганізацыя кантролю выканання дакументаў / Я. П. Дзярновіч // Дырэктар школы, гімназіі, ліцэя. – 2018 – № 2. – С. 34 – 37.
 12. Дзярновіч, А. П. Алгарытм дзеянняў пры выяўленні пашкоджаных дакументаў у архіве арганізацыі / Е. П. Дзярновіч // АПС «Бізнэс-інфо»: Версія 2.0.2.17 [Электронны рэсурс] / ТАА «Прафесійныя прававыя сістэмы». – Мінск, 2018.
 13. Дзярновіч, А. П. Асаблівасці складання наменклатуры спраў транспартнай арганізацыі / Е. П. Дзярновіч // АПС «Бізнэс-інфо»: Версія 2.0.2.17 [Электронны рэсурс] / ТАА «Прафесійныя прававыя сістэмы». – Мінск, 2018.
 14. Дзярновіч, А. П. Змены і дапаўненні ў пераліку тыпавых дакументаў Нацыянальнага архіўнага фонду Рэспублікі Беларусь, якія ўтвараюцца у працэсе дзейнасці дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і індывідуальных прадпрымальнікаў, з указаннем тэрмінаў захоўвання. Каментарый да пастановы Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь ад 06.03.2018 № 56 / Е. П. Дзярновіч // АПС «Бізнэс-інфо»: Версія 2.0.2.17 [Электронны рэсурс] / ТАА «Прафесійныя прававыя сістэмы». – Мінск, 2018.
 15. Дзярновіч, А. П. Тэрміны захоўвання дакументаў арганізацыі / Е. П. Дзярновіч // АПС «Бізнэс-інфо»: Версія 2.0.2.17 [Электронны рэсурс] / ТАА «Прафесійныя прававыя сістэмы». – Мінск, 2018.
 16. Дзярновіч, А. П. Загады арганізацыі па асноўнай дзейнасці: парадак афармлення / Е. П. Дзярновіч // АПС «Бізнэс-інфо»: Версія 2.0.2.17 [Электронны рэсурс] / ТАА «Прафесійныя прававыя сістэмы». – Мінск, 2018.
 17. Дзярновіч, А. П. Загады арганізацыі па асабоваму складу: парадак афармлення / Е. П. Дзярновіч // АПС «Бізнэс-інфо»: Версія 2.0.2.17 [Электронны рэсурс] / ТАА «Прафесійныя прававыя сістэмы». – Мінск, 2018.
 18. Дзярновіч, А. П. Дзяржаўны герб Рэспублікі Беларусь. Эмблема арганізацыі або таварны знак (знак абслугоўвання): афармляем рэквізіты дакументаў правільна / Е. П. Дзярновіч // Архівы і справаводства – 2018. – № 3. – С. 49 – 54.
 19. Дзярновіч, А. П. Коды і назвы: афармляем рэквізіты дакументаў правільна / Е. П. Дзярновіч // Архівы і справаводства – 2018. – № 4. – С. 59 – 64.
 20. Дзярновіч, А. П. Загады па адміністрацыйна-гаспадарчых пытаннях: асаблівасці афармлення / Е. П. Дзярновіч // АПС «Бізнэс-інфо»: Версія 2.0.2.17 [Электронны рэсурс] / ТАА «Прафесійныя прававыя сістэмы». – Мінск, 2018.
 21. Дзярновіч, А. П. Фарміраванне і афармленне спраў з загадамі па асноўнай дзейнасці / Е. П. Дзярновіч // АПС «Бізнэс-інфо»: Версія 2.0.2.17 [Электронны рэсурс] / ТАА «Прафесійныя прававыя сістэмы». – Мінск, 2018.
 22. Дзярновіч, А. П. Гісторыка-архіўная даведка / Е. П. Дзярновіч // АПС «Бізнэс-інфо»: Версія 2.0.2.17 [Электронны рэсурс] / ТАА «Прафесійныя прававыя сістэмы». – Мінск, 2018.
 23. Дзярновіч, А. П. Метадычныя рэкамендацыі па вядзенні справаводства па адміністрацыйных працэдурах у дзяржаўных органах, іншых арганізацыях: каментар спецыяліста // Е. П. Дзярновіч // Архівы і справаводства – 2018. – № 5. – С. 31 – 40.
 24. Дзярновіч, А. П. Назва віду дакумента і загаловак да тэксту: афармляем рэквізіты дакументаў правільна // Е. П. Дзярновіч // Архівы і справаводства – 2018. – № 5. – С. 53 – 57.
 25. Дзярновіч, А. П. Фарміраванне і афармленне спраў з загадамі па адміністрацыйна-гаспадарчых пытаннях / Е. П. Дзярновіч // АПС «Бізнэс-інфо»: Версія 2.0.2.17 [Электронны рэсурс] / ТАА «Прафесійныя прававыя сістэмы». – Мінск, 2018.
 26. Дзярновіч, А П. Рэарганізацыя арганізацыі: кадравае справаводства / Е. П. Дзярновіч // АПС «Бізнэс-інфо»: Версія 2.0.2.17 [Электронны рэсурс] / ТАА «Прафесійныя прававыя сістэмы». – Мінск, 2018.
 27. Дзярновіч, А. П. Схема пабудовы наменклатуры спраў арганізацыі / Е. П. Дзярновіч // АПС «Бізнэс-інфо»: Версія 2.0.2.17 [Электронны рэсурс] / ТАА «Прафесійныя прававыя сістэмы». – Мінск, 2018.
 28. Дзярновіч, А. П. Алгарытм дзеянняў па атрыманні і выкарыстанні друку / Е. П. Дзярновіч // АПС «Бізнэс-інфо»: Версія 2.0.2.17 [Электронны рэсурс] / ТАА «Прафесійныя прававыя сістэмы». – Мінск, 2018.
 29. Дятчик, Н.М. Вучоны-архівіст XXI стагоддзя (да юбілею Сяргея Уладзіміравіча Жумаря) // Беларускі археаграфічны штогоднік. Мінск.: БелНДІДАС, 2018. – Вып. 19. – С. 191 – 193.
 30. Жлутка А. А Лацінскія дакументы па гісторыі Беларусі ХІІІ—ХІV стст. у замежных архівах / а. А. Жлутка. — Мінск : БелНДІДАС, 2018. – 132 с.
 31. Жлутка А. А. Дацкі след у біяграфіі Францішка Скарыны // Гадавік цэнтрf беларускіх студыяў/ А. Жлутка. – Мінск, 2018. – № 3. – С. 6 – 13.
 32. Жлутка А. А. Біяграфія Францішка Скарыны: новыя звесткі і кірункі пошукаў / А. Жлутка// Полацкія чытанні 2 верасня 2018 г. Зборнік матэрыялаў навукова-практычнай канферэнцыі. Полацк, 2018. – С. 43 – 51.
 33. Жлутка А. А. Францішка Скарына: Жыццё дзеля Слова. Alma mater Cracoviensis/ А. Жлутка// Наша вера. – 2018. Наша вера. – 2018. – № 2. – С. 2 – 7.
 34. Жлутка А. А. Францішка Скарына ў Падуі. Сакратар дацкага караля/ А. Жлутка // Наша вера. – 2018. – № 3.– С. 9 – 11.
 35. Жумарь, С. В. Падрыхтоўка і правядзенне выстаў архіўных дакументаў : метадычныя рэкамендацыі / склад. С. В. Жумарь. – Минск : БелНДІДАС, 2018. — 36 с.
 36. Пазднякоў, В. С. Помнікі права Беларусі XIV–XVI стст.: абласныя прывілеі : крыніцазнаўчы дапаможнік / В. С. Пазднякоў. — Мінск : БелНДІДАС, 2018. – 240 с.
 37. Пазднякоў, В. С. Першыя філіграні з гербаў «Ліс» (канец XVI ст.) / / Беларускі археаграфічны штогоднік. Мінск: БелНДІДАС, 2018. Вып. 19. С. 99-107.
 38. Пазднякоў, В. С. Паўстанне, росквіт і канец Храноўскай прошчы (1831-1835 гг.): да гісторыі беларускай народнай веры // Беларускі археаграфічны штогоднік. Мінск: БелНДІДАС, 2018. Вып. 19. С. 144-171.
 39. Пазднякоў, В. С. Асвета і культура ў другой палове XVI—першай палове XVII ст. [карта] // Вялікі гістарычны атлас Беларусі. Том 2. Мінск: Белкартаграфія, 2018. С. 57.
 40. Пазднякоў, В. С. Асвета і культура ў другой палове XVIІ—XVIІI ст. [карта] // Вялікі гістарычны атлас Беларусі. Том 2. Мінск: Белкартаграфія, 2018. С. 58-59.
 41. Пасярэднікаў, А. А. Губернскія камісары Часовага ўрада на тэрыторыі Беларусі // Беларускі археаграфічны штогоднік. Мінск.: БелНДІДАС, 2018. – Вып. 19. – С. 68 – 64.
 42. Рудовіч, с. С. БНР як правобраз дэмакратычный, прававой, сацыяльнай дзяржавы ў Беларусі // Беларускі гістарычны часопіс. – 2018. – № 3. – С. 25-29.
 43. Рудовіч, С. С. Выступленні на круглым сталь “Беларуская Народная Рэспубліка: гісторыя і спадчына (ды 100-годдзя абвяшчэння незалежнасці БНР)” // Беларускі гістарычны часопіс. – 2018. – № 3. – С. 5 – 6, 8 – 12, 14 – 16.
 44. Беларуская Народная Рэспубліка: гісторыя і спадчына (ды 100-годдзя абвяшчэння незалежнасці БНР) // Беларускі гістарычны часопіс. – 2018. – № 3. –С. 3 – 17 (у сааўт.).
 45. Рудовіч, С. С. М. В. Доўнар-Запольскі як гісторык беларускага нацыянальнага руху // Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі: Рэчыцкі край. Ды 150-годдзя з дня нараджэння Мітрафана Доўнар-Запольскага. Зборнік навуковых артыкулаў. – Мн., 2018. – С. 70 – 75.
 46. Рудовіч, С. С. Усебеларускі з’елі езд 1917 года: спроба нацыянальнай кансалідацыі перад тварам катастрафічных пагроз для Беларусі // 1917 год у гістарычных лясах Беларусі: Зборнік матэрыялаў міжнароднай навуковай канферэнцыі 30 лістапада – 1 снежня 2017 г. – Мн., 2018. – С. 182 – 186.
 47. Малюнак J?zefa Pi?sudskiego w dyskursie naukowym i spo?eczno-politzcznym w Republice Bia?oru? // Biulety? Historii Pogranicza. – Bia?ystok, 2018. – № 18. – S. 25 – 28.
 48. Рыбакоў, А. Е. Перспектывы і праблемы камплектавання беларускіх архіваў электроннымі дакументамі // Дакументацыя ў інфармацыйным грамадстве: актуальныя праблемы кіравання электроннымі дакументамі. Даклады і паведамленні XXIV Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі 21 – 22 лістапада 2017 г. / Расархіў. УНДІДАС. – М., 2018. – С. 31 – 38.
 49. Андрэй Рыбакоў. Навукова-практычны каментар да Інструкцыі па справаводству ў дзяржаўных органах, іншых арганізацыях // Архівы і справаводства. – 2018. – № 1. – С. 45 – 55; № 2. – С. 8 – 14; № 3. – С. 13 – 15; № 4. – С. 29 – 31; № 5. – С. 15 – 22; № 6. – С. 45 – 51.
 50. Андрэй Рыбакоў. Запэўненне копій дакументаў // Архівы і справаводства. – 2018. – № 1. – С. 62 – 71.
 51. Арцём Назаранка, Андрэй Рыбакоў. Прастаўленне друку на дакументах // Архівы і справаводства. – 2018. – № 2. – С. 22 – 36.
 52. Андрэй Рыбакоў. Трансфармацыя ўяўленняў аб аб’екце архіўнага захоўвання ва ўмовах інфармацыйнага грамадства // Архівы і справаводства. – 2018. – № 3. – С. 126 – 131; № 4. – С. 127 – 137.
 53. Андрэй Рыбакоў. Парадак вылічэння тэрмінаў захоўвання дакументаў // Архівы і справаводства. – 2018. – № 5 – С. 41 – 45; № 6. – С. 63 – 73.
 54. Андрэй Рыбакоў. Складанне і афармленне тлумачальнай запіскі // Архівы і справаводства. – 2018. – № 6 – С. 81 – 88.
 55. М. В. Ларын, А. Я. Рыбакоў. Мерапрыемствы Міжнароднага інстытута архівазнаўства ў Трыесце і Марыборы // Айчынныя архівы. – 2018. – № 1. – С. 123 – 125
 56. Andrei Rybakou. State and Private Archives: Construction of the System of Relations and Opportunities of Cooperation // Atlanti: Review for modern archival theory and practice. – Trieste – Maribor, 2018. – Vol. 28 (2018). – № 1.
 57. Андрэй Рыбакоў. Спосабы скарачэння аб’ёму дакументазвароту // Сакратарскія справа. – 2018. – № 1. – С. 22 – 27.
 58. Андрэй Рыбакоў. Треминология ў сферы справаводства і архіўнай справы: паняцці «асабовы дакумент», «дакумент асабовага паходжання», «дакументы па асабоваму складу» // Сакратарскія справа. – 2018. – № 7. – С. 10 – 13.
 59. Андрэй Рыбакоў. Треминология ў сферы справаводства і архіўнай справы: паняцці «рэквізіт дакумента», «метададзеныя» // Сакратарскія справа. – 2018. – № 8. – С. 10 – 13.
 60. Андрэй Рыбакоў. Запэўненне копій дакументаў // Сакратарскія справа. – 2018. – № 9. – С. 8 – 13.
 61. Савинов, а. А. Эвалюцыя паняцця «справаводства» на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь // Беларускі археаграфічны штогоднік. Мінск.: БелНДІДАС, 2018. – Вып. 19. – С. 107 – 111.
 62. Трубчык, А. Г. Станаўленне і развіццё інстытута судовых выканаўцаў на тэрыторыі Беларусі ў 1917 – 1980-е гг. / / Станаўленне і развіццё прафесіі судовага выканаўцы на беларускіх землях / Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь. – Мінск: Рэдакцыя часопіса «Прамыслова-гандлёвае права». – 2018. – С. 105 – 116.
 63. Трубчык, А. Г. Актуальныя пытанні гісторыі Беларусі першай паловы ХХ стагоддзя: навуковы погляд і педагагічная практыка / Е. Г. Трубчык // Гісторыя і грамадазнаўства. – 2018. – № 12. – С. 8 – 12.
 64. Трубчык, А. Мінскае сельскагаспадарчае таварыства ў перыяд польскай акупацыі (1919 – 1920 гг.)/ А. Трубчык // Беларусь, Слуцкі край і Эдвард Вайніловіч: матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Слуцк – Мінск, 22 – 23 верасня 2017 г. / Інстытут гісторыі НАН Беларусі ; рэдкал.; А. а. Каваленя (навук. рэд.); – Мінск: Медысонт, 2018. – С. 370 – 379.
 65. Трубчык, А. Г. Асаблівасці развіцця інстытута судовых выканаўцаў у БССР у 1950 – 80-е гг. / Е. Г. Трубчык // Моладзь у навуцы – 2017: зб. матэрыялаў Міжнароднай. конф. Маладых вучоных (Мінск, 30 кастрычніка. – 2 лістапада. 2017 г.). У 2 ч. ч. 2. Гуманітарныя, медыцынскія, фізіка-матэматычныя, фізіка-тэхнічныя, хімічныя навукі / Нац. акад. навук Беларусі, Савет маладых навукоўцаў; рэдкал.: В. Г. Гусакоў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Беларуская навука, 2018. – С. 30 – 37.
 66. Трубчык, Г. зн. Органы судовай улады Грамадзянскага кіравання Ўсходніх зямель у 1919-1920 гг.// Беларусь і суседзі: гістарычны вопыт стасункаў народаў і дзяржаў Цэнтрально-Усходняй Еўропы: матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі (Гомель, 29 – 30 мая 2018 г.) / Гомель, ГДУ імя Ф. Скарыны, 2018. – С. 57– 60
 67. Трубчык, А. Г. Ars longa / А. Г. Трубчык // Навука. – 2018. – № 11 (2686), 12 сакавіка. – С. 8.
 68. Трубчык, А. Г. Ўразлівая ці трудящаяся моладзь? / Е. Г. Трубчык// Навука. – 2018. – № 22 (2697), 28 мая. – С. 8.
 69. Шумейка, М. Ф. «Архіварыус». Выпуск 15 (подп.: Соб. инф) // Архівы і справаводства. – 2018. – № 2. – С. 142-143.
 70. Шумейка, М. Ф. Беларускі археаграфічны штогоднік. Выпуск 18 (подп.: Соб. инф.)// Архівы і справаводства. – 2018. – № 2. – С. 139-141.
 71. Шумейка, М. Ф. Уплыў дэкрэта СНК РСФСР аб рэарганізацыі і цэнтралізацыі архіўнай справы на станаўленне і развіццё сеткі архіўных устаноў Беларусі (да 100-годдзя прыняцця) // Беларускі археаграфічны штогоднік. Мінск.: БелНДІДАС, 2018. – Вып. 19. – С. 5 -14.
 72. Шумейка, М. Ф. «…далёка не ўсе нават ведаюць аб гэтым дэкрэце…» [Да 100-годдзя прыняцця дэкрэта СНК РСФСР «АБ рэарганізацыі і цэнтралізацыі архіўнай справы ў РСФСР»] // Архівы і справаводства. – 2018. – № 3. – С. 117-125.
 73. Шумейка, М. Ф. Знамянальныя даты: 2019 год// Архівы і справаводства. – 2018. – № 6. – С. 133-138.
 74. Шумейка, М. Ф. Даследчык творчасці Янкі Купалы і Якуба Коласа (да 130-годдзя з дня нараджэння А. М.Вазнясенскага)// Гасырлар авазы. (Рэха стагоддзяў) (Татарстан). – 2018. – № 2(91). – С. 137-149.
 75. Шумейка, М. Ф. Першы дырэктар [ЦГАНТД БССР А. В. Вараб’ёў]// Архівы і справаводства. – 2018. – № 4. – С. 123-126.
 76. Шумейка, М. Ф. Першы дырэктар Беларускага дзяржаўнага архіва навукова-тэхнічнай дакументацыі А. В. Вараб’ёў: архівіст, ьадминистратор, даследчык (да 50-годдзя стварэння БГАНТД) // Беларускі археаграфічны штогоднік. Мінск.: БелНДІДАС, 2018. – Вып. 19. – С. 22-29.
 77. Шумейка, М. Ф. Рэалізацыя інфармацыйнай функцыі беларускіх архіваў у 1920-1930-х гг.// Веснік РГГУ. Гісторыя і архівы. – 2018. – № 1. – С. 46-63.
 78. Шумейка, М. Ф. «Сёння выязджаюць у Смаленск беларусы…» (да 100-годдзя абвяшчэння беларускай дзяржаўнасці на савецкай аснове) // Архівы і справаводства. – 2018. – № 6. – С. 104-113.
 79. Шумейка, М. Ф. «…шырока апісваючы партызанскую барацьбу…, мы не маюць намер выбалтывать усе нашы прыёмы і метады…»[Аб падрыхтоўцы партархивом ЦК КП(б)Б. у 1945 г. першага зборніка дакументаў аб партызанскім руху ў Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны ]// Архівы і справаводства. – 2018. – № 4. – С. 102-111.
 80. Шумейка, М. Ф. Рускі беларускі літаратуразнаўца (Да 130-годдзя з дня нараджэння А. М. Вазнясенскага) // Праблемы славяназнаўства. Сб. навуковых артыкулаў і матэрыялаў. – Бранск: РЫА Бранскага дзярж. Універсітэта. – 2018. – Вып. 20. – С. 176 – 200.
 81. Шумейка, М. Ф. Праява коммеморативной функцыі асабістых архіўных фондаў гісторыкаў у працэсе іх камплектавання і навуковага выкарыстання (На прыкладзе дакументальнага спадчыны акадэміка у. І. Пічэты)// Гісторыя і гістарыяграфія: аб’ектыўная рэальнасць і навуковая інтэрпрэтацыя: зб. навуковых артыкулаў, прысвечаных 140-годдзю з дня нараджэння акадэміка у. І. Пічэты / рэдкал.: А. Д. Кароль [і інш.]. – Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2018. – С. 132-146.
 82. Шумейка, М. Ф. Прадмова (совм. з А. А. Яновским) // Гісторыя і гістарыяграфія: аб’ектыўная рэальнасць і навуковая інтэрпрэтацыя : зб. навуковых артыкулаў, прысвечаных 140-годдзю з дня нараджэння акадэміка у. І. Пічэты / рэдкал.: А. Д. Кароль [і інш.]. – Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2018. – С. 3-4.
 83. Шумейка, М. Ф. Доўнар-Запольскі як архівіст і археограф: пытанні каммемарацыі// Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі: Рэчыцкі край. Ды 150-годдзя з дня нараджэння Мітрафана Доўнара-Запольскага: зб. навук. арт./ Нац. Акад. навук Бел, Ін-т гісторыі, Гам. дзярж. ун-т ім. Ф. Скарыны, Рэчыцкі райвыканкам: ўклад.: А. Б. Доўнар, В. М. Лебедзева. Мінск.: Бел. навука, 2018. – С. 6-10.
 84. Шумская, А. В. Афармленне дакументаў на аснове уніфікаваных формаў УСОРД: акт аб адмове работніка ад азнаямлення з загадам аб накладанні дысцыплінарнага спагнання / Е. В. Шумская, А. М.Сукач // Архівы і справаводства. – 2018. – № 1. – С. 56-61.
 85. Шумская, А. В. Афармленне дакументаў на аснове уніфікаваных формаў УСОРД: дакладная запіска аб парушэнні працоўнай дысцыпліны / а. В. Шумская, А. М.Сукач // Архівы і справаводства. – 2018. – № 2. – С. 15-21.
 86. Шумская, А. В. Афармленне дакументаў на аснове уніфікаваных формаў УСОРД: тлумачальная запіска аб парушэнні працоўнай дысцыпліны / а. В. Шумская, А. М.Сукач // Архівы і справаводства. – 2018. – № 3. – С. 44-48.
 87. Шумская, А. В. Афармленне дакументаў на аснове уніфікаваных формаў УСОРД: загад аб накладанні дысцыплінарнага спагнання / Е. В. Шумская, А. М.Сукач // Архівы і справаводства. – 2018. – № 4. – С. 32-43.
 88. Шумская, А. В. Афармленне дакументаў на аснове уніфікаваных формаў УСОРД: дакладная запіска аб камандзіраванні / Е. В. Шумская, А. М.Сукач // Архівы і справаводства. – 2018. – № 5. – С. 46-52.
 89. Шумская, А. В. Афармленне дакументаў на аснове уніфікаваных формаў УСОРД: загад аб камандзіраванні / Е. В. Шумская, А. М.Сукач // Архівы і справаводства. – 2018. – № 6.