Установа «Беларускі навукова-даследчы інстытут дакументазнаўства і архіўнай справы» (БелНДІДАС)


Структура кіравання

Падпарадкаванасць:

Беларускі навукова-даследчы інстытут дакументазнаўства і архіўнай справы (БелНДІДАС) у сваёй дзейнасці падпарадкоўваецца рэспубліканскаму органу кіравання архіўнай галіной – Дэпартаменту па архівах і справаводстве Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь

Структурныя падраздзяленні інстытута:

  • Аддзел архівазнаўства
  • Аддзел дакументазнаўства
  • Аддзел археаграфіі
  • Рэдакцыйна-выдавецкі аддзел
  • Аспірантура
  • Навуковая бібліятэка
  • Адміністрацыйна-гаспадарчы аддзел