Установа «Занальны дзяржаўны архіў у г. Полацку»


Характарыстыка фондаў

Колькасць фондаў: 2 174 фонду, 387 701 адзінка захоўвання

Храналагічны перыяд: з 1918-1941 гг., з 1943 г. па цяперашні час

Тэрытарыяльны ахоп:

  • скасаваныя Полацкі і Дрысенскі паветы Віцебскай губерні
  • скасаваныя Полацкая акруга, Полацкая вобласць
  • скасаваныя Асвейскі і Ветрынскі раёны скасаванай Полацкай акругі і пазней Полацкай вобласці, а таксама Віцебскай вобласці
  • Верхнядзвінскі (да 1962 года Дрысенскі), Лепельскі, Полацкі, Расонскі, Ушацкі раёны Віцебскай вобласці

Склад фондаў:

Дакументы архіўных фондаў рэвалюцыйных камітэтаў (рэўкама), органаў дзяржаўнай улады і кіравання адлюстроўваюць пытанні ўстанаўлення і ўмацавання савецкай улады ў Полацкім рэгіёне, стварэння новага дзяржаўнага апарату, ажыццяўлення першых мерапрыемстваў савецкай улады, адукацыі і дзейнасці камітэтаў беднаты і іншых грамадскіх фарміраванняў, дазволу нацыянальнага, зямельнага пытанняў, фарміравання частак Чырвонай Арміі, забеспячэння пагранічнага рэжыму; выбараў мясцовых органаў улады і кіравання, правядзення рэферэндумаў; развіцця народнай гаспадаркі, навукі, культуры, аховы здароўя, спорту; забеспячэння грамадскага парадку; міжнародных сувязяў; аховы правоў грамадзян.

У фондах органаў раённых кантрольных камісій і рабоча-сялянскіх інспекцый (РКК – РСІ), гарадскіх і раённых камітэтаў народнага кантролю ўтрымліваюцца звесткі аб практыцы работы народных кантралёраў, матэрыялы рэвізій і праверак работы ўстаноў і арганізацый, вывучэння скаргаў і зваротаў грамадзян і мерах, прынятых у ходзе іх разгляду.

У дакументах фондаў органаў юстыцыі, пракуратуры, суда, натарыята, міліцыі сканцэнтраваны звесткі аб арганізацыі іх працы, пра кіраўніцтва прававой працай у народнай гаспадарцы, умацаванні законнасці і правапарадку, наглядзе за выкананнем законаў, судовай дзейнасцю, прыцягненні да адказнасці асоб, якія дапусцілі правапарушэнні, захаванні правіл бяспекі і грамадскага парадку, аказанні юрыдычнай дапамогі насельніцтву, забеспячэння абароны ў судзе, ажыццяўленні натарыяльных дзеянняў і інш.

У фондах акруговага, абласнога, гарадскіх і раённых аддзелаў сацзабеспячэння, аддзелаў па працы і цэнтраў занятасці насельніцтва маюцца звесткі аб уліку, размеркаванні і рацыянальным выкарыстанні працоўных рэсурсаў, арганізаваным наборы рабочай сілы, пенсійным забеспячэнні грамадзян.

Пытанні планавага аднаўлення народнай гаспадаркі, яго эканамічнага і сацыяльнага развіцця, спецыялізацыі вытворчасці асветлены ў фондах акруговай, абласной, раённых і гарадскіх планавых камісій.

Пытанні фінансавання, крэдытавання, складання і выканання мясцовых бюджэтаў, размеркавання і расходавання фінансавых сродкаў, захавання фінансавай і падатковай дысцыпліны, цэнаўтварэння, страхавання, падаткаабкладання знайшлі адлюстраванне ў фондах акруговага, абласнога, гарадскіх і раённых фінансавых аддзелаў, дзяржаўных банкаў, інспекцый дзяржаўнага страхавання, інспекцый дзяржаўнага падатковага камітэта.

Дакументы фондаў прамысловых прадпрыемстваў, трэстаў, працоўных калектываў, якія прадстаўляюць розныя галіны народнай гаспадаркі, адлюстроўваюць пытанні развіцця прамысловасці, арганізацыі працы на сацыялістычных пачатках, развіцця вытворчых магутнасцяў, выпуску прамысловай прадукцыі і тавараў народнага спажывання, арганізацыі кіравання, удасканалення сістэмы планавання, эканамічнага стымулявання, стану аховы працы, тэхнікі бяспекі, прамысловай санітарыі, дадзеныя сацыялагічных даследаванняў, падрыхтоўкі і павышэння кваліфікацыі кадраў.

У фондах арганізацый сельскай, лясной і воднай гаспадаркі маюцца звесткі аб правядзенні нацыяналізацыі зямлі, ўпарадкаванне зямлі, калектывізацыі сельскай гаспадаркі, арганізацыі гаспадарчых арцелей, саўгасаў, машынна-трактарных станцый (МТС), меліярацыйных арганізацый, правядзенні пасяўных і ўборачных мерапрыемстваў, стане лясной гаспадаркі.