Установа «Дзяржаўны архіў грамадскіх аб'яднанняў Магілёўскай вобласці»

Навукова-даведачны апарат

Колькасць вопісаў — 5 540

Сістэма каталогаў архіва

Сістэматычны каталог 43 050 карт.
Электронны сістэматычны каталог 7 641 карт.
Электронны імянны каталог 17 705 карт.

Дапаможныя даведачныя картатэкі

Імянная – 243 508 карт.
На старшыняў калгасаў і саўгасаў – 745 карт.

Пералікі пытанняў, разгледжаных на пленумах,
пасяджэннях бюро партыйных
і камсамольскіх органаў

1 243 тома

Тэматычны агляд

“Антырэлігійная прапаганда, якая праводзілася савецкай уладай на тэрыторыі Магілёўскай вобласці ў 20-40-я гг. XX ст.”

Тэматычныя пералікі дакументаў

Аб школьнай адукацыі. 1924-1989 гг.
Аб правядзенні калектывізацыі на тэрыторыі Магілёўшчыны ў канцы 1920-ых – пачатку 1930-ых гг.
Голад у СССР. 1932-1933 гг.
Гісторыя развіцця і дзейнасць Магілёўскага завода «Строммашына» ў дакументах архіва. 1925-1989 гг.
Гісторыя развіцця Шклоўскай папяровай фабрыкі «Спартак» у дакументах архіва (1920-1988 гг.)
Гісторыя абласной газеты «Магілеўская праўда» (1924-1988 гг.).
Гісторыя развіцця Крычаўскага цэментавага завода – Крычаўскага цэментна-шыфернага камбіната – ПА «Крычаўцэментнашыфер». 1930-1988 гг.
Гістарычнае развіццё Магілёўскай вобласці. 1938-1991 гг.
Эканамічнае, навукова-тэхнічнае, культурнае супрацоўніцтва Магілёўскай вобласці з рэгіёнамі РСФСР. 1918-1989 гг.
Гісторыя развіцця Магілёўскай фабрыкі штучнага шоўку «Магвалакно» – ААТ «Магілёўскі завод штучнага валакна». 1928-1984 гг.
Гісторыя развіцця Магілёўскай швейнай фабрыкі ім. У.Валадарскага – ЗАТ «Магілёўская швейная фірма «Вяснянка». 1929-1991 гг.
Гісторыя развіцця Бабруйскага лесакамбіната – Бабруйскага фанерна-апрацоўчага камбіната (Фандок) – ПА «Бабруйскдрэў». 1928-1988 гг.
Помнікі Вялікай Айчыннай вайны ў Беларусі. 1948-1987 гг.
Перасяленчых рух з Беларусі ў паўднёвыя і ўсходнія губерні Расійскай імперыі ў XIX – пачатку XX стст., а таксама ўдзел жыхароў БССР у засваенні малазаселенных і аддаленых рэгіёнаў СССР пасля 1917 г. (1924-1985 гг.)
Гісторыя развіцця Магілёўскага металургічнага завода ім. А.Мяснікова – ААТ «Магілёўскі металургічны завод». 1932-1989 гг.
Гісторыя развіцця Беларускай сельскагаспадарчай акадэміі. 1920-1991 гг.

Аўтаматызаваныя базы дадзеных

Імянная картатэка да фонду № 9 “Магілёўскі АК КПБ” (11290)

Пералікі пытанняў, падрыхтаваных па пратаколах пленумаў і пасяджэнняў бюро райкамаў партыі

Даведнік
па фондах Дзяржаўнага архіва грамадскіх аб’яднанняў Магілёўскай вобласці (1918 – 2008). Магілёў, 2009 (на рускай мове)

Даведачна-інфармацыйны фонд архіва

303 адз. зах.

Навукова-даведачная бібліятэка архіва

5 238 адз. зах.

Аснову фонда бібліятэкі складае палітычная, гістарычная, навукова-даведачная, краязнаўчая літаратура: аб рэвалюцыйным руху ў Расіі і Беларусі, па гісторыі партыйных, камсамольскіх і піянерскіх арганізацый, аб знешняй палітыцы СССР, аб развіцці народнай гаспадаркі СССР і Беларусі, па гісторыі Вялікай Айчыннай вайны, партызанскім руху і падпольнай барацьбе на тэрыторыі Беларусі і Магілёўскай вобласці. У комплексе краязнаўчай літаратуры маюцца кнігі па гісторыі г. Магілёва і Магілёўскай вобласці, аб памятных месцах Магілёўшчыны, аб раённых цэнтрах, буйных прадпрыемствах і навучальных установах. З даведачнай літаратуры маюцца БСЭ, БелСЭ, розныя галіновыя даведнікі і слоўнікі. Таксама маецца літаратура па пытаннях тэорыі і практыцы архіўнай справы.